Kategorier

Nimble lanserer nye Kulturrådet.no

Vi har i dag – sammen med Kulturrådet – gleden av å presentere Kulturrådets nye nettsted.

  • 4. desember 2012

    Postet av Annike Asserson
  • Kommentar ikon  1

Kulturrådet har de siste årene fått en utvidet og desto mer utfordrende rolle innen forvaltning av offentlige midler. Støtte til kunst og kultur. Til skapelse, forvaltning, sikring og arkivering. Lokale, nasjonale og internasjonale satsinger for barn, ungdom og voksne. Mangfold, forskning og inkludering. Dette blir en grasalt stor munnfull når man skal prøve å lage et nettsted som gjør det lettere for brukerene å utrette det de ønsker å utrette. Da er det steinhard prioritering som skal til.

skjermdump av forsiden på Kulturradet.no

Nimble fikk, etter konkurranse med 17 andre leverandører, i desember 2011 oppdraget med å definere og lage Kulturrådets nye nettsider. De skulle erstatte ikke bare de eksisterende sidene til Kulturrådet, men også nettstedene til bl.a. Statens kunsnerstipend, Fond for lyd og bilde og ABM-utvikling. Her har det vært – og er  – store endringer på gang på mange fronter, inkludert teknisk infrastruktur, identitet, organisasjon og arbeidsprosess.

veikart

Med Kulturrådets lange, distribuerte historikk og nyere organisasjon, har det vært viktig å samle og gjennomgå kunnskap om hva brukere/kunder faktisk er opptatte av så vi ikke kaster ut babyen med badevannet når vi tenker nytt. Sammen med Kulturrådets kommunikasjonsavdeling og styringsgruppe, definerte vi hvilke mål som gjelder for nettstedet og hvilke utfordringer som skal løses på andre måter.

utfordringer og mål

De åtte målene vi satte for nettstedet har gitt mange tøffe prioriteringer for å beholde fokus på brukerorientering; samtidig som brukerenes faktiske behov er forsøkt prioritert, må vi også sørge for at Kulturrådets rolle og virke forklares på en begripelig måte uten at det kommer i veien for at nettstedet dekker sine øvrige mål.

Kulturrådet har beskrevet det godt selv på det nye nettstedet. Vi vet at de fleste av nettstedets brukere vil vite om og hvordan de kan lykkes i å søke om økonomiske midler. Kulturrådet er også interesserte i å få best mulige søknader til de støtteordningene de forvalter. Derfor har vi jobbet mye med å lede brukerene til informasjon som gjør det lettere for dem og se om de kan få støtte og i så fall hvilke ordninger som er aktuelle for dem. Derfra har vi forsøkt å gjøre informasjon om hver enkelt ordning oversiktlig, samt å informere om prosessen gjennom søknad og tildeling.

brukerreise søknadsprosess

Den nye løsningen er teknisk sett satt opp som en verktøykasse, som gir Kulturrådet stor frihet til selv å kunne bygge kulturradet.no videre. Vi lanserer nå det åpne nettstedet, mens fagnett og intranett kommer etterhvert. Dette skal samkjøres med et prosjekt for elektronisk søknadsbehandling som er i startgropen. Her bidrar Nimble med rådgivning og tilrettelegging av en web-basert kundefront så langt.

Takk til Dewire for implementering av content management-verktøyet Liferay og til 15meanings for arbeid med design.

1 kommentar
  • Web Awards 2014 | Nimble
    19. september 2014

    [...] Det betyr at nettstedet har scoret minst 60 av 70 mulige poeng fordelt på syv bedømningsområder: Design, innovasjon, innhold, teknologi, interaksjon, redaksjonelt materiell og brukskvalitet. Gledelig nok, var toppscoren på 9,5 av 10 mulige for brukskvalitet (rettere sagt; “ease of use”) – som vi setter ekstra stor pris på, tatt i betraktning hvor mye tid og krefter som ble investert i å forenkle og tydeliggjøre for en på alle måter temmelig godt spredd målgruppe! Mer om det her. [...]

Beklager, kommentarfeltet er stengt.