Om Nimble

Multikanal: Forbrukerinnsikt - teknologi - gjennomføring

Vi ser et stort gap mellom hva forbrukere forventer å kunne utrette i ulike kanaler – fra web-baserte, mobile og telefoniske til fysiske – og hva som faktisk tilbys dem. Vi hjelper våre kunder med å forstå og innfri forbrukernes forventninger. Innen multikanalbegrepet leverer vi strategiutvikling og hands-on prosjektimplementering så vi er med kunden helt over målstreken.

Vi mener kundene har makten, og mer fornøyde kunder gir sterkere konkurransekraft og bedre økonomiske resultater både på kort og lang sikt. Derfor er brukerfokus en forutsetning for alt vårt arbeid. Vi er oppfostret med Lean-prinsipper og tror på at enkle grep i riktig retning kan gi høy uttelling.

Vi er små, få og sjeldne. Derfor velger vi våre jobber med omhu og bruker tiden der det gir mest verdi. Nimble er spesialister på kanalarkitektur, og vi tar ansvar for at initiativene vi er med å sette i gang leverer verdi til både forbruker og virksomhet. Da er det viktig å være snartenkte og smidige – derfor valgte vi nettopp navnet Nimble.

Les mer om våre tjenester.

Noen av våre prosjekter

Eksempel på visning av produkt på jernia.no med nettbestilling Jernia 2013
Hvilken rolle skal netthandel skal ha i forhold til de fysiske butikkene for at både kunder og ansatte skal ha en best mulig kjøps- (og salgs-) opplevelse?
Tre kaffe latte i glass og koppKorteste vei til mål for BlackCat
Når man skal i gang med netthandel, hjelper det å ha en guide gjennom verktøyjungelen.
Visit Norway

Utvikling og vedlikehold av kode på tvers av kanaler anses av mange å være dyrt. Men ofte er kostnadene dobbelt så høye som de burde…