Om Nimble

Forbrukerinnsikt - teknologi - gjennomføring

Vi ser et stort gap mellom hva forbrukere forventer å kunne utrette i ulike kanaler – fra web-baserte, mobile og telefoniske til fysiske – og hva som faktisk tilbys dem. Vi hjelper våre kunder med å forstå og innfri forbrukernes forventninger.

Vi mener kundene har makten, og mer fornøyde kunder gir sterkere konkurransekraft og bedre økonomiske resultater både på kort og lang sikt.

Vi er små, få og sjeldne. Derfor velger vi våre jobber med omhu og bruker tiden der det gir mest verdi. Nimble er spesialister på kanalarkitektur, og vi tar ansvar for at initiativene vi er med å sette i gang leverer verdi til både forbruker og virksomhet. Da er det viktig å være snartenkte og smidige – derfor valgte vi nettopp navnet Nimble.

Les mer om våre tjenester.

Noen av våre prosjekter

Nylansering av NetComs kundeweb
Nylansering av NetComs kundeweb
Nimble har jobbet med NetCom-prosjektet fra definering av forretnings­mål gjennom planlegging, gjennomføring og lansering.
Skybasert musikkdeling for MusicNodes.no
Skybasert musikkdeling for MusicNodes.no
MusicNodes leverer musikken til VG og Dagbladet. Nimble har utviklet den tekniske løsningen.
iPhone applikasjon for Haga Golf
iPhone applikasjon for Haga Golf
iPhone app’en er din partner på Golfbanen, med banekart, score­kort og automatisk beregning av handicap. Nimble har utviklet applikasjonen.
Nylansering av NetComs kundewebNylansering av NetComs kundeweb
Nimble har jobbet med NetCom-prosjektet fra definering av forretnings­mål gjennom planlegging, gjennomføring og lansering.
Skybasert musikkdeling for MusicNodes.noSkybasert musikkdeling for MusicNodes.no
MusicNodes leverer musikken til VG og Dagbladet. Nimble har utviklet den tekniske løsningen.
iPhone applikasjon for Haga GolfiPhone applikasjon for Haga Golf
iPhone app’en er din partner på Golfbanen, med banekart, score­kort og automatisk beregning av handicap. Nimble har utviklet applikasjonen.