Forbrukerinnsikt

Brukerundersøkelser og testing - målinger - rådgiving

De fleste bedrifter har et annet syn på sine meritter og mangler enn det kundene deres har. I tillegg er veldig få forbrukere er så fornøyde eller så sinte at de faktisk tar kontakt med og informerer selskapene det gjelder. Selv om mange omtaler mye på nett – og som dermed kan fanges opp av overvåkningssystemer – gjelder nok også dette ytterlighetene på godt og vondt. Dermed forblir brorparten av opplevelsene godt skjulte hemmeligheter.

Vi samler innspill og eksempler fra kunder og forbrukere – altså oss vanlige mennesker. Dette tar vi videre til selskapene/organisasjonene det gjelder og prøver å finne gode og praktisk gjennomførbare måter å tilby enda bedre produkter og tjenester på i kanaler som passer forbrukerne – og selskapene det gjelder.

Dette gir også verdifulle sjekkpunkter underveis i et endringsprosjekt; vi verifiserer og validerer internt og eksternt underveis i prosessen for ikke å kaste bort ressurser på blindspor.

Hva vi gjør:

  • Uformelle brukerundersøkelser og brukertesting
  • Tilrettelegging av formelle undersøkelser
  • Evaluering og tolkning av andre undersøkelser
  • Etablering av baseline-målinger
  • Kvalitetssjekker eksisterende målinger
  • Rådgivning