Hands-on gjennomføring

Multikanal: Teknisk implementering - interaksjonsdesign - prosjektansvar

Vi tar ansvar for at prosjekter innen en portefølje samkjøres, koordineres og effektiviseres. Vi gjør prosjekteierskap, -ledelse og -styring på tvers av fagmiljø, avdelinger og forskjellige leverandører. På denne måten kan våre kunder få én samarbeidspartner som både

 • tar ansvar for å identifisere forbedringspotensialet
 • foreslår en løsning
 • tar ansvaret for at initiativene gjennomføres som de skal
 • leverer verdien til forbrukerne, eierene og de ansatte – i tråd med intensjonen.

Vi sørger også for riktig kompetanse og bemanning for å gjennomfløre endringsprosessene og tar ansvar for at løsningen blir implementert som den skal. Her jobber vi sammen med et utvalg spesialister for å skape en mest mulig egnet prosjektorganisasjon helhetlig sett.

Våre tilbud:

 • Helhetlige prosjektansvar
 • Kvalitetssikring
 • Validering
 • Opplevelsesdesign
 • Servicedesign
 • Teknisk implementering
 • Visuell utforming
 • Interaksjonsdesign
 • Informasjonsarkitektur