Realistisk strategi

Multikanal: Veikart - prosess - prototyping - målbarhet

Multikanal strategiarbeid bygger på forretningssituasjon, teknologimuligheter og markedskrefter sett i sammenheng med forbrukerforventninger og vi balanserer disse tre med et realistisk syn på hva som faktisk skal til av ressurser for å nå målene.

En god idé er ikke nok, den skal også realiseres. Vi gjør en vurdering av hvilke utfordringer og initiativ leverandørens organisasjon realistisk vil kunne prioritere å gjennomføre og justerer veien under innovasjonsarbeidet for å ende med realistisk gjennomførbare planer. Planer vi er villige til å ta ansvar for å gjennomføre.

Dette inngår ofte i plandelen av endringsarbeidet vårt:

  • Innovasjonsmuligheter
  • Business Model Canvas
  • Gjennomførbarhetsvurdering
  • Veikart
  • Forretningscase
  • Prototype
  • Anskaffelsesprosesser
  • Målbare suksesskriterier