Styring og prosesser

Multikanal: Prosjektplanlegging - organisasjonsmodeller - prosess

Multikanalarbeid går på tvers av klassiske inndelinger. Vår erfaring har gitt oss stor respekt for de interne forholdene og de leverandørsammensetninger som må ligge til rette for gode og helhetlige beslutninger på tvers av avdelinger, fagdisipliner og resultatenheter. Iblant sklir ikke informasjonen og kunnskapen glatt på tvers av alle slike skiller.

Derfor tilbyr vi våre tjenester for å identifisere uutnyttet potensiale, utføre tverrfaglige vurderinger og oppgaver og bidra til en enda mer velsmurt intern organisasjon på baksiden av den fronten forbrukerne opplever.

Vi har også lang erfaring med prosessmodeller, metoder og verktøy og kan ta ansvar for oppsett og gjennomføring av et målrettet og effektivt prosjekt.

Våre tilbud:

  • Endringsledelse
  • Due diligence på prosjekter og prosesser
  • Management for hire
  • Teknologisk helsesjekk
  • Prosesstyring som enkeltrolle
  • Rådgivning/coaching
  • Prosjektplanlegging og -ledelse
  • Organiseringsmodeller