Kategorier

Mobile kanaler

Våre betraktninger om utnyttelse av mobile kanaler og de umodne tekniske løsningene vi foreløpig må leve med.